Phim

EX-ARM – Tập 02 [Việt sub]

Danh sách phát đầy đủ các tập: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdM751AKK4aMZHfIMRDs6x1hiZSU8FieQ EX-ARM 【Nội dung câu chuyện】 Năm 2014, một học sinh cấp 3